setembre 2022

Teulada esprés del fibrociment

Des del grup de treball d’Amiant de l’escola dels Encants, ens agradaria actualitzar-vos sobre les últimes novetats en aquest tema i que aquesta nota serveixi al seu torn per informar les noves famílies de P3 que ara formen part de la nostra Comunitat Educativa. 

Ens agradaria donar millors notícies, però ja des de fa més de 12 anys hi ha una lluita reivindicativa per part de les famílies i comunitat educativa ja que en aquesta zona hi ha diverses teulades de fibrociment en un estat ruïnós. Entre elles hi ha la de la propietat de Consell de Cent, 554 (ubicada al mig de les escoles de Gaia, Encants i la llar d’infants Leonor Serrano) la qual presenta moltes zones de fragmentació que s’han intentat contenir amb xarxes (les quals s’han vist que amb les tempestes encara generen més fricció). Aquestes xarxes es van ficar amb la idea de evitar la caiguda de fragments directament als patis i evitar possibles cops mes que per evitar despreniment de fibres d´amiant.

Al seu torn aquestes propietats mostren zones de prominent erosió tal com es pot observar en aquestes imatges:

Malgrat les múltiples negociacions amb l’ administració, reivindicacions, manifestacions i tenir el suport científic que existeix un risc real que les nostres criatures inhalen aquest cancerigen de primer grau, l’ administració continua posposant una solució definitiva.

Després d’acordar-se amb Consorci i Ajuntament de Barcelona la necessitat d’una presa de mostres directa de la teulada afectat de forma periòdica, aquest últim mes de Juny s’han obtingut 16 mostres positives de 17 mostrejos realitzats, els quals han estat informats a la Comunitat Educativa amb un considerable retard.

Hem mostrat el nostre descontentament al respecte i sobretot creiem que després de 3 encapsulaments previs (pintura aïllant per evitar despreniment de fibres d’amiant), considerem inoportú continuar realitzant aquesta operació cada vegada que hi hagi mostres positives entre els resultats periòdics. S’ha demostrat en els últims anys que aquesta operació no és efectiva i no podem deixar que això continuï. 

Aquesta imatge és des de l’ambient d’Atles el dia 5 setembre 2022 (post encapsulat) on es pot evidenciar com l’encapsulament s’està a més realitzant sobre els fragments despresos, els quals queden adherits de forma inestable generant encara més risc.

Fa més de 30 anys que la teulada d’ aquesta propietat ha esgotat la seva vida útil i considerem que el risc de toxicitat directa als més de 1500 alumnes i 300 treballadors d’ aquest entorn és molt elevat.

Entre les negociacions realitzades, s’inclou l’última reunió realitzada el passat mes de juliol amb l’advocada i arquitecte d’aquesta propietat, Consorci, Ajuntament així com els representants de les famílies. En aquesta reunió es manifesta la necessitat d’una retirada immediata sense esperar al projecte de reparcel·lació d’aquesta zona ja que el procés podria allargar-se durant diversos anys a causa de les diferents al·legacions que puguin realitzar els propietaris.

Tant propietaris com els representants de les famílies proposem realitzar una adquisició directa d’aquesta propietat per l’Ajuntament de Barcelona ja que considerem és la via més ràpida i definitiva de solucionar aquesta problemàtica per així procedir amb enderroc i neteja de la zona amb un adequat confinament ambiental.  

Addicionalment i amb la sorpresa de tothom, hi ha una sentència judicial del Maig del 2020 a favor dels propietaris i contra el Ajuntament de Barcelona que evidencia com l’escola dels Encants i la resta de escoles d´aquest entorn estan ubicades amb irregularitats

Aquest fet i tenint en compte que addicionalment existeix una inquietud per part dels propietaris a vendre la propietat, creiem ens pot afavorir perquè finalment s’ adquireixi aquesta propietat i que es procedeixi amb una solució definitiva. La propietat no es responsabilitza del mal estat de les teulades ni del impacte en la salut, i l´administració no actua ni prioritza la salut dels infants. 

Entre altres accions, plantegem demandar el Ajuntament de Barcelona per inacció administrativa ja que considerem que es una greu falta no protegir la salut dels infants, treballadors i veïnat.

Tanmateix, recordem que les negociacions són complicades i ens fan invertir molt de temps i esforços de forma reiterada per part de la nostra comissió però esperem la lluita ajudi a aportar notícies més favorables en el futur. Els integrants de la nostra comissió hi som perquè creiem que algun(s) infants poden desenvolupar malalties incurables en els propers anys si no s´actua, i creiem que l´administració tenen el poder de protegir la salut. 

Ens agradaria aprofitar per manar una crida a tota la Comunitat Educativa ja que és probable que necessitem de la vostra ajuda per a futures reivindicacions. Junts manifestem més preocupació per a l’administració i només així aconseguirem solucions definitives tal i com hem vist recentment des-de la escola de 9 Graons. Després d’una lluita continuada i consistent han aconseguit una retirada definitiva aquest passat estiu. Esperem que us mobilitzeu pels vostres infants. És possible!!!

glorieslliuredamiant Butlletí