14 Febrero 2022

Informació a les famílies que assisteixen a les portes obertes de l'existència d'amiant als entorns escolars. FLYER

17 Desembre 2021

Resposta de la sindicatura. PDF

1 Desembre 2021

Taula rodona amb l'administració per comunicar-nos la seva decisió sobre la retirada de l'amiant de la zona.

26 Novembre 2021

Taula informativa oberta a tots els pares, mares i veïns del barri que es volen informar i donar suport a la lluita per la retirada immediata de l’amiant de la zona. - Video de la taula rodona

Novembre 2021

Inici del segon encapsulament de les taulades de les naus entre les escoles Gaia, Leonor Serrano i Encants. Aquesta actuació es fa de forma molt deficient i els operaris trepitgen la teulada sense cap mirament.

Octubre 2021

CEB ens diu que té els informes de les proves de l'encapsulament des del mes de maig i que per un error burocràtic encara no ens l'ha fet arribar. També ens diu que per un altre error burocràtic d'una aprovació d'una persona que estava de vacances no es va poder fer l'extracció de teulades de Cartagena, 160.

Octubre 2021

Demanem en quin estat es troben les noves proves i l'estat de l'encapsulament i/o retirada de les teulades del carrer Cartagena, 160 que s'havien de fer l'estiu de 2021.

3 Agost 2020

Es fa el primer encapsulament de les teulades.

6 Abril 2020

L'administració ens informa que no és possible l'encapsulament mitjançant làmines retràctils de PVC, proposada per les AFAs. L’empresa del producte no disposa de la distinció RERA i no hi ha entesa amb una altra que sí que ho està i hagués pogut posar els mitjans humans per a realitzar-ho. També ens informa que està treballant amb el tècnic Lluís Mallart amb una guia d’actuació en la nostra situació i d'altres similars. Aquesta solució passaria per posar una nova resina aplicada amb projectat a baixa pressió. La guia esmentada també contindria una ampliació del sistema de monitoratge actual.

COVID

COVID-19. L’administració només pot atendre tot allò més urgent que tingui a veure amb la Covid i per tant això ens afecta negativament.

9 Març 2020

Reunió monogràfica a l'Escola dels Encants amb AFAs de les tres escoles afectades de Glòries i l’administració (Consorci i Districte).

19 Febrer 2020

Constitució de la mesa d’amiant amb tots els actors afectats i proposta d’encapsulament mitjançant làmines retràctils de PVC, per part de les AFAs.

14 Febrer 2020

Ens informen de la intervenció immediata per evitar el desprendiment de fibres d'amiant als patis.

24 desembre 2019

Reunió urgent on ens informen de l’anul·lació de l’aplicació proposada i la proposta de creació pionera d'una taula sobre l’amiant per tal de donar resposta a la situació.

20 Desembre 2019

AFAs de les escoles del voltant de Glòries demanem la no aplicació de la solució proposada per dubtes sobre l’aplicació, durabilitat i l'afectació per la futura extracció definitiva.

16 Desembre 2019

Reunió on l'administració ens informa de la petició formal al departament de Treball per l'aplicació d'una solució temporal. El mateix 20 de desembre ens informen que ja està aprovat i rebem la informació tècnica de la solució proposada.

Octubre 2019

Reunió de l'administració (Consorci i Districte) informant sobre una possible solució temporal d’encapsulament que es podria aplicar durant les festes de Nadal.

Febrer 2019

Les tres escoles de Glòries ens unim per resoldre la situació de les teulades amb amiant i lluitar conjuntament. Fem cartes al Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) i a l'Agència Pública de Catalunya (GCAT) per demanar la retirada de les teulades amb amiant.

Marzo 2011

Apareix la primera noticia al butlletí dels Encants sobre cobertes amb fibrociment. Tot i minimitzar-ne el seu efecte es recomana la seva retirada.

Vols ajudar-nos en la nostra lluita?

CONTACTE