En aquest espai, l’usuari podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i nosaltres com a responsables d’aquesta web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació. glorieslliuredamiant.org, com a responsable d’aquesta web, assumeix el compromís de processar la informació dels nostres usuaris i clients amb plenes garanties i complir els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i l’ús de les dades personals dels nostres usuaris. Aquesta web, per tant, compleix rigorosament amb el RGPD (REGLAMENT (UE) 2016/679 de protecció de dades) i la LSSI-CE la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.


1. Dades de l’empresa responsable

Denominació social: AFA Escola dels Encants

Domicili Social: Carrer Consell de Cent 558 – 560 08013 Barcelona

NIF: G-65190001

Adreça electrónica: glorieslliureamiant@gmail.com

Nom del domini: glorieslliuredamiant.org


2. Condicions generals dús

Les presents Condicions Generals regulen l’ús (incloent-hi el mer accés) de les pàgines de la web, integrants del lloc web de glorieslliuredamiant.org inclosos els continguts i serveis posats a disposició. Tota persona que accedeixi al web de glorieslliuredamiant.org (“Usuari”) accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents a cada moment del portalglorieslliuredamiant.org


3. Protecció de dades personals

glorieslliuredamiant.org està compromès profundament amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament Europeu de Protecció de dades i la normativa espanyola de protecció de dades.
Per a més informació, vegeu la nostra Política de Privadesa.


4. Condicions d’accés i ús de la web

Caràcter gratuït de l’accés i l’ús de la web

La prestació dels serveis per part de glorieslliuredamiant.org té caràcter gratuït per a tots els usuaris.

Veracitat de la informació

Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. A aquest efecte, l’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis. Serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada a glorieslliuredamiant.org permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, ala seva situació real. En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci idels perjudicis que causi el prestador o tercers.

Menors d’edat

Per a lús dels serveis, els menors d’edat han dobtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors correspon a aquells, és per això que siaccedeixen a continguts no apropiats per Internet, s’hauran d’establir als seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, tot i que no siguin infal·libles, són d’especial utilitat per controlar i restringir els materials a què poden accedir els menors.

Ús correcte de la Web

L’Usuari es compromet a utilitzar la Web de conformitat a la Llei i al present Avís Legal, així com a la moral i als bons costums. A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites, prohibides o que de qualsevol manera puguin inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal d’equips informàtics o documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de glorieslliuredamiant.org.

5. Exclusió de garanties i responsabilitat

glorieslliuredamiant.org s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al nostrelloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.
Aquesta web ha estat revisada i provada perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el funcionamentcorrecte els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. Tot i això, glorieslliuredamiant.org no descarta la possibilitat que hi hagi determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.
glorieslliuredamiant.org no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin sortir a col·lació de la manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o dels seus serveis i continguts; de l’existència de virus, programes maliciosos als continguts; de l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal i condicions d’ús; o de La manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.
glorieslliuredamiant.org no es fa responsable sota cap concepte dels danys que puguin dimanar de lús il·legal o indegut de la present pàgina web.

6. Cookies

El lloc web de glorieslliuredamiant.org utilitza cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinadorde qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per alfuncionament i la visualització correctes del lloc. Les galetes utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, ambl’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari.
En cap cas no s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.
Per a més informació, vegeu la nostra Política de Cookies

7. Propietat intel·lectual i industrial

El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu però no limitatiu la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i/o gràfics són propietat de glorieslliuredamiant.com o, en cas que fos necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web estan degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.
Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució icomunicació pública requereixen l’autorització escrita prèvia per part de glorieslliuredamiant.org. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de glorieslliuredamiant.org serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor. Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens a glorieslliuredamiant.org i que puguinaparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos els responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués esdevenir respecte a aquests. En tot cas, glorieslliuredamiant.org compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.
glorieslliuredamiant.org reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial iintel·lectual, no implicant la menció o aparició al lloc web, de l’existència de drets o cap responsabilitat de glorieslliuredamiant.org sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix.
Per fer qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, ho podeu fer a través del correu electrònic.

8. Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquesta pàgina web o de les activitats en aquesta desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i els Tribunals de Barcelona.